ปิโตรเคมี 3 ขั้น

อะไร? คือความมหัศจรรย์ของเทคโนโลยี ที่แปรสภาพปิโตรเลียมเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 3 ขั้นตอนอันได้แก่ ปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย ที่ทำให้ได้มา ซึ่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่เพิ่มประโยชน์และมูลค่าให้สูงขึ้นๆในแต่ละขั้น   อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 3 แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนได้แก่ 1. ปิโตรเคมีขั้นต้น เป็นการนำผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(liquefird petroleum gas หรือ LPG มีลักษณะเป็นก๊าซ) ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (matural...
More

เชื่อหรือไม่ ใต้พื้นดินหรือใต้ท้องทะเล มีของเหล่านี้อยู่!

น้ำมันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี...ผลผลิตจากมันสมองอัญชาญฉลาดของมนุษย์ โดยการแปรสภาพปืโตรเลียมที่สะสมอยู่ใต้พื้นโลกซึ่งสามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์มากมายให้เกิดประโยชน์มหาศาล ปิโตรเคมี....ผลิตผลจากปิโตรเลียม เราพอจะทราบกันมาบ้างแล้วว่า ใต้พื้นโลกของเรานั้นมีปิโตรเลียม หรือที่เรารู้จักกันในรูปแบบของน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ เราขุดเจาะและนำปิโตรเลี่ยม ขึ้นมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาค อุตสากรรม การขนส่ง และชีวิตประจำวัน ส่วนปิโตรเคมีนั้นได้จากการนำปิโตรเลียม(น้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ) มาแปรสภาพโดยผ่าน...
More

ปิโตรเคมี เพื่อนชีวิต ตั้งแต่เช้าจนนอน

เมื่อพูดถึงปิโตรเคมีคนส่วนใหญ่อาจทำหน้างงๆ  เพราะไม่รู้ว่าปิโตรเคมี คืออะไร ฟังดูแล้วช่างห่างไกลตัวเองเหลือเกิน แต่หากบอกว่า พลาสติกและวัสดุสังเคราะห์ต่างๆที่อยู่รายรอบตัวเราก็คือ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีนั่นเอง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเข้ามามีบทบาท ในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว เพื่อทำหน้าที่แทนวัสดุธรรมชาติ ซึ่งนับวันมีแต่จะหายากขึ้น เราจึงได้เห็น ถ้วยชาม ช้อนซ้อมแก้วน้ำพลาสติก เข้ามาแทนภาชนะไม้ ท่อพีวีซี  เข้ามาแทนที่ท่อโลหะ ถุงพลาสติก ถุงร้อนถุงเย็นใส่อาหารเข้ามาแทนท...
More

วิธีเลือกใช้จาระบี

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเลือกใช้งานจาระบีนั้นมีอยู่ 5 ประการด้วยกันดังนี้ 1.สภาวะน้ำหนัก ความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานในจาระบีนั้นส่งผลต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของจาระบี ดังนั้นการใช้งานภายใต้สภาวะที่มีน้ำหนักมากจำเป็นจะต้องเลือกจาระบีที่ประกอบด้วย น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่มีความหนืดสูง แต่บางกรณีที่ทำงานภายใต้สภาวะที่มีน้ำหนักสูงมากก็จำเป็นต้องใช้จาระบีที่มีสารเพิ่มคุณภาพชนิดทที่สามารถป้องกันการสึกหรอหรือรับแรงกดสูงได้ 2.อุณหภูมิการทำงาน จาระบีแต่ละประเภทนั้นประกอบไปด้วยส่วนผสมที...
More