สาเหตุที่ทำให้เกิดมลภาวะ

มลภาวะ หมายถึงสิ่งที่เป็นพิษ หรือมลพิษที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หรืออาจหมายถึงสภาพแวดล้อมที่เจือปนด้วยสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ โดยมากมักจะเกิดมาจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ถูกวิธี และไม่ระมัดระวังมากจนเกินไป จนส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ดิน แม่น้ำ ลำคลอง รวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติมากมาย สำหรับต้นเหตุของมลภาวะนั้น จึงพอจะแบ่งได้จากปัจจัยต่อไปนี้ 1. เกิดจากการใช้ชีวิตของผู้คน บ้านเรือน ซึ่งมักจะเป็นของเสียหรือน้ำเสียที่มาจากการใช้ชีวิต เช่น การซัก หรือการชำระล้าง การอาบน้ำ ของเสียจากระบบส้ม เป็นต้น...
More

การลดควันพิษ

ควันพิษนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะทางอากาศเกิดความเสียหาย โดยควันพิษนั้นเกิดจากหลายสาเหตุ เช่นการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ครัวเรือน ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงยวดยานพาหนะต่างๆ ซึ่งควันพิษเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายของคนและสัตว์ มักจะก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆ ขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะเป็นอาการคลื่นไส้ วิงเวียน จนกระทั่วอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ สำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงการลดควันพิษกันครับ ว่าใครบ้างที่สามารถช่วยได้เพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา 1. เริ่มต้นที่ตัวเรา โดยการเน้นที่การลดปัญหา...
More

ของเสียกับอันตราย

คราวก่อนเราพูดถึงของเสียอันตรายที่เกิดจากการใช้ชีวิตของมนุษย์กันไปแล้ว ซึ่งของเสียเหล่านั้นก็มีหลายแบบ หลายประเภทแตกต่างกันออกไป แต่ก็สามารถที่จะสร้างพิษภัยให้กับคน สัตว์ สิ่งแวดล้อมได้เหมือนกันหมด ดังนั้นคราวนี้เราจะมาพูดพิษภัยต่างๆ ทั้งต่อคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม ของเจ้าของเสียอันตรายกันครับ ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันได้เลย 1. ประเภทที่ก่อความเสียหายให้กับคน สัตว์ ได้ด้วยการสัมผัสโดยตรง เช่น ของเสียประเภทที่เป็นกรด เป็นด่าง ซึ่งเมื่อสัมผัสเข้าร่างกายแล้วจะทำให้เกิดผิวหนังเป็นผื่น คัน แดง หร...
More

สารเคมีที่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

เราเรียกของที่เหลือทิ้งจากการใช้งานประเภทต่างๆ ว่า “ของเสีย” หรือ “ขยะ” ซึ่งเจ้าของเสียนี้ ก็มักจะทำให้ระบบนิเวศน์ต่างๆ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมเกิดมลภาวะกันได้ทั้งนั้น เนื่องจากมักจะมีสารเคมี เชื้อโรค และอื่นๆ อยู่ภายในขยะด้วย ซึ่งเมื่อมันเจือปนเข้าสู่สิ่งแวดล้อมก็จะเกิดผลกระทบที่เลวร้ายต่อทั้ง คน สัตว์ พืช เช่นก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆ ได้ สำหรับเจ้าของเสียอันตรายนั้นก่อให้เกิดอะไรบ้างกับสิ่งแวดล้อมเราไปดูกันครับ 1. ของเสียที่เป็นพิษร้ายแรง ได้แก่ของเสียที่เกิดจากขยะประเภทโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเม...
More

การรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกขยะ

ปัจจุบันนั้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากขยะนั้น เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่คนเรานั้นไร้จิตสำนึก ในการคัดแยกขยะ โดยไม่สนใจว่าขยะแบบไหนควรจะได้รับการทำลายแบบไหน หรือรีไซเคิลแบบไหน แต่ทิ้งรวมๆ กันเอาไว้ในถังขยะ หรือถุงขยะ ทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะเคมี ซึ่งเมื่อถึงกระบวนการทำลายแล้วมักจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องการมีคัดแยกขยะ เพื่อที่ว่าจะสามารถทำลายหรือนำกลับมาใช้ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง สำหรับการคัดแยกขยะนั้น มีดังต่อไปนี้ 1. ขยะเปียก เป็นขยะที่มีความชื้นสู...
More

ลดการใช้สารเคมีด้วยหลักการ Green Chemistry

ปัจจุบันไม่ว่าจะหันมองไปทางไหนก็แล้วแต่ ล้วนมีข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นส่วนประกอบของสารเคมีทั้งนั้น ไล่มาตั้งแต่ อาหาร เสื้อผ้า เครื่องไม้ใช้สอยต่างๆ ซึ่งบางครั้งข้าวของพวกนี้นั้นก็อาจก่อให้เกิดผลเสีย หรือพิษภัยต่อสภาพแวดล้อมได้เช่นกันเมื่อมันกลายเป็นขยะ หรือถูกทิ้งด้วยความมักง่าย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงได้มีแนวคิดของหลักการ Green Chemistry ขึ้นมาเพื่อลด และยับยั้งผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมโดยสารเคมีตั้งแต่กระบวนการผลิต หลักการของ Green Chemistry นั้นมีดังต่อไปนี้ 1. ควรทำการป้องกั...
More

รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึงการท่องเที่ยว ที่เน้นเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้น้อยที่สุด ซึ่งเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถมีชีวิตชีวา ซึ่งแตกต่างจากการท่องเที่ยวแบบเก่า ที่เน้นความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก จนลืมนึกถึงสภาพแวดล้อม สำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นจะมีอะไรบ้าง เราไปดูกันได้เลยครับ 1. การเดินทางศึกษาธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่จะช่วยปลูกฝังนักท่องเที่ยวให้ซึมซาบและตระหนักได้ถึ...
More

การท่องเที่ยวสีเขียว

ปัจจุบันนั้นธุรกิจท่องเที่ยว ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากการท่องเที่ยวนั้น นำมาซึ่งรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมหาศาล เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จึงถือได้ว่าธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศเราเป็นอย่างมาก แต่การท่องเที่ยวนั้นนำมาซึ่งเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ มลพิษต่างๆ ด้วยเช่นเดียวกัน จึงได้มีการคิดค้นวิธีการท่องเที่ยวสีเขียว หรือเน้นที่สิ่งแวดล้อมกันขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาใจความดังต่อไปนี้ครับ 1. Green Heart คือการเน้นที่ตัวของนั...
More

การทำความสะอาดด้วยวิธีธรรมชาติ

ปัจจุบันการทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็น การทำความสะอาดร่างกาย บ้าน รถ และสิ่งต่างๆ นั้นมักจะพึ่งพาการใช้สารเคมีต่างๆ ซะส่วนใหญ่ ซึ่งสารเคมีเหล่านั้นมักจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นได้กับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมีผู้คนที่หันมาใช้วิธีการทำความสะอาดด้วยสิ่งที่หาได้จากธรรมชาติกันเพิ่มมากขึ้น สำหรับการทำความสะอาดสิ่งของด้วยวิธีการทางธรรมชาตินั้น มีดังต่อไปนี้ (แต่ก็ใช้สารเคมีบ้างนะครับ เพียงแต่จำกัดปริมาณให้น้อยนิด) 1. หากเป็นการกำจัดกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นอับ ให้ทำการหาก่อนว่าแหล่งกำเนิดของกลิ่นเหม็นอับนั้นมาจา...
More

อันตรายจากสารเคมีในสีทาบ้าน

ปัจจุบันเทคโนโลยีในการทำสีบ้านนั้น พัฒนาไปไกลมาก ดังนั้นนอกจากสีทาบ้าน หรือสีทาอาคาร จะสามารถแต่งแต้มให้กับตัวอาคารเป็นสีต่างๆ ได้แล้ว ยังมีคุณสมบัติต่างๆ มากมายด้วยเช่น ป้องกันการผุกร่อน กันสนิม กันปลวก เป็นต้น ซึ่งสารเหล่านี้มักจะเป็นสารเคมีที่ส่งผลเสียต่อร่างกายของมนุษย์ทั้งนั้นครับ สำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงสารพิษต่างๆ ที่อยู่ในสีทาบ้านกัน 1. สารนำสี (Binder agent) หรือที่เรารู้จักกันว่ากาว เนื่องจากเป็นสารที่ถูกออกแบบมาให้ยึดเกาะกับพื้นผิวของตัวบ้านหรืออาคารได้เป็นอย่างดี สารนำสีนี้แบ่งเป...
More