การรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกขยะ

ปัจจุบันนั้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากขยะนั้น เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่คนเรานั้นไร้จิตสำนึก ในการคัดแยกขยะ โดยไม่สนใจว่าขยะแบบไหนควรจะได้รับการทำลายแบบไหน หรือรีไซเคิลแบบไหน แต่ทิ้งรวมๆ กันเอาไว้ในถังขยะ หรือถุงขยะ ทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะเคมี ซึ่งเมื่อถึงกระบวนการทำลายแล้วมักจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องการมีคัดแยกขยะ เพื่อที่ว่าจะสามารถทำลายหรือนำกลับมาใช้ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง สำหรับการคัดแยกขยะนั้น มีดังต่อไปนี้

1. ขยะเปียก เป็นขยะที่มีความชื้นสูง เนื่องจากขยะกลุ่มนี้มักจะเป็นขยะจำพวกเศษอาหาร หรือชิ้นส่วนที่ทำจากพืชซึ่งย่อยสลายได้ง่าย ดังนั้นขยะกลุ่มนี้จึงมีขั้นตอนการทำลายได้โดยการนำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก และหมุนเวียนกลับมาใช้งานได้ในภาคของการเกษตร

2. ขยะแห้ง เป็นขยะประเภทที่มีความชื่นน้อยแตกต่างจากขยะเปียก ขยะแห้งนี้มีหลายประเภท แตกต่างกันออกไปตามแต่การใช้งาน ดังนั้นเมื่อแยกออกมาแล้ว และเข้าสู่กระบวนการทำลาย มักจะได้รับการแยกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหาขยะส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั่นเอง ขยะในกลุ่มนี้ก็เช่น เศษกระดาษ เศษถุงพลาสติก ขวดพลาสติก เป็นต้น

3. ขยะที่สามารถนำลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นขยะประเภทที่จะไม่มีการทำลายทิ้งเหมือนขยะประเภทอื่น แต่จะนำเอาชิ้นส่วนของขยะประเภทนี้ หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง โดยผ่านขั้นตอนการทำความสะอาด ขยะในกลุ่มนี้ที่เห็นได้บ่อยๆ เลยก็เป็นพวก ขวดแก้ว ขวดน้ำดื่มประเภทต่างๆ เป็นต้น

4. ขยะเคมี เป็นขยะที่มีอันตรายสูง และต้องได้รับการกำจัดแบบพิเศษ ดังนั้นจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำไปรวมกับขยะประเภทอื่นๆ ขยะประเภทนี้ก็เช่น แบตเตอรี่ ขวดน้ำยาฆ่าแมลง หลอดไฟเก่า เป็นต้น

5. กระดาษ ปัจจุบันมีแนวคิดในการแยกขยะประเภทกระดาษออกมาจากขยะแห้งด้วย เนื่องจากกระดาษนั้นสามารถที่จะนำไปใช้งานใหม่ ได้ หรือการนำไปหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ วิธีการแยกกระดาษนั้นให้รวบรวมส่วนที่ต้องการทิ้งออกมาต่างหาก โดยใส่ไว้ในกล่องและเก็บไว้ในส่วนที่มีความชื้นน้อย

6. พลาสติก เป็นแนวคิดการแยกออกมาจากขยะแห้งเช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นขยะที่พบเห็นได้บ่อยมากที่สุดประเภทหนึ่ง ซึ่งขยะจำพวกพลาสติกนั้นสามารที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือการนำเอาไปแปรรูปทำเป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกัน

การแยกขยะ นอกจากจะช่วยลดเวลา ต้นทุนในการกำจัดขยะลงแล้ว ยังจะสามารถช่วยให้สิ่งแวดล้อมนั้นไม่ต้องเผชิญกับมลภาวะจากการกำจัดขยะแบบผิดประเภท ดังนั้นเราควรที่จะสละเวลาสักเล็กน้อย ในการคัดแยกขยะก่อนการทิ้งลงถังครับ