การลดควันพิษ

ควันพิษนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะทางอากาศเกิดความเสียหาย โดยควันพิษนั้นเกิดจากหลายสาเหตุ เช่นการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ครัวเรือน ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงยวดยานพาหนะต่างๆ ซึ่งควันพิษเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายของคนและสัตว์ มักจะก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆ ขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะเป็นอาการคลื่นไส้ วิงเวียน จนกระทั่วอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ สำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงการลดควันพิษกันครับ ว่าใครบ้างที่สามารถช่วยได้เพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา

1. เริ่มต้นที่ตัวเรา โดยการเน้นที่การลดปัญหามลพิษ เช่น การส่งเสริมให้มีการใช้รถขนส่งแบบสาธารณะ เพื่อลดการใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคล ที่จะเป็นตัวการเพิ่มการเผาไหม้ของควันพิษ นอกจากนั้นหากจำเป็นที่จะต้องใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคล ควรเน้นไปที่การโดยสารรถยนต์อย่างคุ้มค่า นอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการช่วยดูดควันพิษในอากาศด้วยก็ได้

2. ผู้ใช้จักรยานยนต์ ควรเน้นที่การใช้งานน้ำมันที่ไม่มีสารตะกั่ว นอกจากนั้นควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องประเภทลดควันขาวที่เป็นควันพิษ ที่สำคัญหากเป็นไปได้ควรเลือกใช้จักรยานยนต์ 4 จังหวะ และหมั่นตรวจสอบสภาพของเครื่องยนต์ก่อนและหลังการ ใช้งานอยู่สม่ำเสมอ

3. ผู้ใช้รถยนต์ ช่วยลดการสร้างมลพิษได้ด้วยการโดยสารในห้องโดยสารอย่างคุ้มค่า ทางเดียวกันไปด้วยกัน ไม่ควรใช้งานรถยนต์แบบคันเดียวคนเดียว นอกจากนั้นควรเลือกใช้งานน้ำมันแบบไร้สารตะกั่ว และมีการตรวจสอบเครื่องยนต์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หัวจ่าย หม้อกรองอากาศ และหัวเทียน

4. ผู้ใช้รถบรรทุก ควรเลือกใช้น้ำมันดีเซลซึ่งกลั่นที่อุณหภูมิต่ำ และในระหว่างการใช้งานไม่ควรบรรทุกน้ำหนักเกิน เมื่อมีการบรรทุกหิน ดิน ทราย ควรมีผ้าคลุมเพื่อปกปิดป้องกันการฟุ้งกระจาย นอกจากนั้นต้องมีการตรวจสอบสภาพของเครื่องยนต์เป็นประจำ เช่น การตรวจสอบระบบหัวจ่าย หัวเทียน และล้างล้อรถเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

5. เกษตรกร ควรเลือกที่จะกำจัดตอซังข้างด้วยการไถกลบ และไม่ควรเผาฟางข้าว หรือส่วนที่เหลือจากการทำการเกษตร เนื่องจากจะเป็นการสร้างควันพิษให้กับอากาศนั่นเอง

6. ผู้ประกอบการก่อสร้าง ในระหว่างการก่อสร้างนั้นควรมีผ้าใบ คลุมส่วนที่เป็นไซต์งานก่อสร้างเพื่อเป็นการป้องกันฝุ่น และในบริเวณก่อสร้างควรมีรั้วที่ทำจากสังกะสีกั้นเอาไว้ด้วยเพื่อป้องกันการกระจายของฝุ่นควันต่างๆ สู่พื้นที่ข้างเคียง เป็นต้น

7. โรงงานอุตสาหกรรม ควรติดตั้งตัวกรองอากาศ ก่อนการปล่อยควันพิษสู่อากาศ

จะเห็นได้ว่า ควันพิษที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากภาคของการเกษตร ยานพาหนะต่างๆ ซึ่งการลดมลพิษจากควันนั้น ก็ทำได้โดยวิธีการข้างต้นและควรส่งเสริมให้ความรู้และรณรงค์ให้ภาคอขงกิจการต่างๆ นั้นมีจิตสำนึกในการดำเนินงาน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ