กำจัดปลวกด้วยผง

กำจัดปลวกด้วยผง
คราวก่อนเราพูดถึงการกำจัดปลวกด้วยน้ำยาเคมีกำจัดปลวกไปแล้ว สำหรับคราวนี้เราจะมาพูดถึงผงเคมีที่ใช้ในการกำจัดปลวก ซึ่งจะถูกนำมาใช้ในกรณีที่พื้นที่ปลวกขึ้นนั้น ไม่สามารถใช้นำยาเคมีในการกำจัดได้ อาจจะเนื่องมาจากว่า พื้นที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ที่เสียหายง่าย เช่น พื้นพรม พื้นไม้เก่าแก่ ซึ่งหากเราใช้น้ำยาเข้าไปก็จะเกิดเป็นคราบได้ ดังนั้นสิ่งที่ควรทำจึงต้องจัดหาวิธีกำจัดปลวกอย่างได้ผลมาทดแทน นั่นคือวิธีใช้ผงกำจัดแมลงครับ สำหรับวิธีการใช้งานนั้น มีดังต่อไปนี้

1. หาซื้อผงฝุ่นที่ใช้ในการกำจัดปลวก ตามร้านเคมีภัณฑ์ หรือห้างสรรพสินค้า แต่ถ้าหากไม่มีให้หาผงฝุ่นนี้จากทางตัวแทนจำหน่าย หรือสั่งจากทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งผงเหล่านี้มักจะมีขายพร้อมกับอุปกรณ์โรย ที่ติดมาให้ในชุดเดียวกันเลย รูปร่างของกล่องโรยนี้จะเป็นขวดพลาสติก มีปลายกลวงเป็นหลอด สำหรับให้ผงไหลออกมาโดยไม่ฟุ้งกระจาย

2. จัดการแกะเอาซองผงแล้วบรรจุเข้าไปในขวดหรือกล่องสำหรับโรยผง แล้วให้นำไปใช้งานดังนี้
ภายในบ้าน ให้นำผงฝุ่นกำจัดปลวกนี้ ไปโรยให้ทั่วซกมุมต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นไม้ หรือบริเวณที่ชื้นรวมถึงรอยต่อของไม้ ซึ่งมักจะเป็นมุมอับที่มีปลวกไปอาศัยอยู่ วิธีการตรวจสอบขั้นต้นให้เคาะดูเบาๆ ถ้ามีปลวกเข้าไปอาศัยอยู่จะรู้สึกได้ว่ามันกลวง ให้เราทำการอัดผงเคมีเข้าไปตามรอยแตกของไม้ ผงยาจะค่อยๆ ไปติดอยู่กับซอกมุมที่ปลวกใช้เดินทางผ่านไปมา และเมื่อตัวปลวกสัมผัสเข้ากับผงเคมีนี้ จะทำให้ปลวกติดกันไปเป็นทอดๆ เนื่องจากปลวกนั้นมักจะใช้วิธีสัมผัสกันเพื่อเป็นการเคลื่อนที่นั่นเอง ภายนอกบ้านให้นำเอาผงฝุ่นนี้ ไปโรยไว้ตามส่วนที่เป็นไม้ หรือส่วนที่คิด และสงสัยว่าจะเป็นส่วนของรัง ทางเดินของปลวก ปริมาณผงที่ใช้ ให้ใช้จำนวนน้อย ไม่ต้องโรยเยอะ เนื่องจากโรยบริเวณนอกบ้านนั้นมีพื้นที่มาก และปลวกก็จะติดต่อกันเอง ไม่ต้องเน้นปริมาณให้เกินความจำเป็น แต่ถ้าหากอยากจะเน้น ควรเน้นไปที่บริเวณของจอมปลวก กองไม้นอกบ้าน หรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นไม้และตั้งอยู่นอกบ้าน เช่น ศาลา โรงจอดรถ เป็นต้น ซึ่งมักจะเป็นส่วนที่ปลวกจะชอบขึ้นอยู่เสมอ

3. เมื่อโรยผงเคมีเสร็จให้ล้างมือ หรือทำความสะอาดร่างกายให้ทั่ว สำหรับผงเคมีนั้น มักจะมีตัวยาในการออกฤทธิ์ คือ Tetramethrin 0.8% w/w หรือ Alphacypermethrin 0.04% w/w ซึ่งเป็นตัวยาที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านเคมีภัณฑ์ หรือห้างสรรพสินค้านั่นเองครับ แต่ถ้าหากหาซื้อไม่ได้จริงๆ แนะนำติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย หรือสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ตครับ ซึ่งจะมีข้อมูลบอกอย่างละเอียดในเว็บนั้นๆ