ก๊าซมีพิษ ตอนที่ 1

ก๊าซพิษนั้นถือได้ว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างมาก เนื่องจากการออกฤทธิ์ของมันนั้น สามารถที่จะทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างผิดปกติ ต่ออวัยวะสำคัญของร่างกาย เช่น หลอดเลือด หัวใจ เม็ดเลือด รวมถึงเส้นประสาทต่างๆ อีกด้วย ดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำก๊าซมีพิษที่ควรจำหลีกเลี่ยง หรือรู้จักเอาไว้กันครับ เนื่องจากเป็นก๊าซพิษที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม รวมไปถึงใช้ในการสงครามอีกด้วย

1. ก๊าซคาร์บอนมอนน็อกไซด์ เป็นก๊าซพิษที่พบเห็นได้บ่อย โดยเฉพาะตามท้องถนน เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของสสาร กล่าวคือมีออกซิเจนสำหรับการเผาไหม้ที่ไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงทำให้เกิดก๊าซชนิดนี้ขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว จะส่งผลให้เกิดความเป็นพิษอย่างรุนแรง โดยงานวิจัยของหลายสถาบันระบุว่า ถ้าหากมีก๊าซชนิดนี้อยู่ในอากาศเพียงแค่ 0.35 เปอร์เซ็นต์ก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่สูดเอามันเข้าไปถึงตายได้

2. ก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide) หรือกรดไฮโดรไซยานิค (Hydrocyanic acid) เป็นก๊าซพิษที่ไม่มีสี แต่จะมีกลิ่น เป็นก๊าซที่พบได้บ่อยตามโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะส่วนของการทำสี การชุบ สารเคลือบต่างๆ ของกระบวนการล้างอัดรูปภาพ ซึ่งเมื่อก๊าซชนิดนี้เข้าสู่ร่างกาย จะทำให้เกิดอาการชัก หมดสติ วิงเวียนศีรษะ และอาจถึงตายได้หากได้รับก๊าซเข้าไปอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ควรทำเมื่อมีผู้ได้รับก๊าซนี้เข้าไปคือ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากบริเวณของก๊าซ โดยเร็วที่สุด

3. ก๊าซไข่เน่า หรือ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เป็นก๊าซที่มีกลิ่นคล้ายไข่เน่า พบเห็นได้บ่อยในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทการฟอกหนัง กาว น้ำตาล หรือในบริเวณที่มีน้ำเน่าเสียเข้มข้นสูง ก๊าซชนิดนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำให้เกิดอาการวิงเวียน เนื่องจากหัวใจนั้นทำงานผิดปกติ และอาจทำให้เสียชีวิตได้หากได้รับก๊าซชนิดนี้เข้าไปในปริมาณที่มีความเข้มข้นสูง วิธีแก้ไข้ผู้ป่วยที่หมดสติจากก๊าซชนิดนี้คือ เคล่อนย้ายออกไปในบริเวณที่มีอ๊อกซิเจนสูง

4. ก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ เป็นก๊าซพิษที่รู้จักกันดี โดยร่างกายของมนุษย์เราเองก็ผลิตก๊าซพิษชนิดนี้เช่นเดียวกัน ก๊าซชนิดนี้เกิดจากการเผาไหม้ของสารที่คาร์บอนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งความเป็นพิษนั้นจะทำให้ร่างกายมนุษย์เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ มึนงง คลื่นไส้ อาเจียน ความดันโลหิตต่ำ หมดสติ และหากได้รับเข้าไปในปริมาณตั้งแต่ร้อยละ 25-30 ขึ้นไป จะทำให้เสียชีวิตได้

จะเห็นได้ว่า ก๊าซพิษส่วนใหญ่นั้นเกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรมแทบจะทั้งนั้น โดยการเกิดของก๊าซพิษเหล่านั้น มักจะเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆ และสำหรับตอนต่อไปเราจะมากล่าวถึงก๊าซพิษที่พบเห็นได้บ่อย และเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์กันอีกส่วนหนึ่งครับ