ตัวอย่างสินค้า จารบีอุตสาหกรรม

ตัวอย่างสินค้า จารบีอุตสาหกรรม

Grease test
Grease test
Lithium grease
Lithium grease
Lithium grease 2
Lithium grease 2
จารบีทนความร้อนสูงผสมน้ำมันสังเคราะห์ Synthetic Oilและ สารโมลี่ดินั่มซัลไฟล์
จารบีทนความร้อนสูงผสมน้ำมันสังเคราะห์ Synthetic Oilและ หัวเชื้อ Tefion
จารบีทนความร้อนสูงผสมน้ำมันสังเคราะห์ Synthetic Oilและ หัวเชื้อ Tefion
จารบีฟู้ดเกรด USDA-H1
จารบีฟู้ดเกรด USDA-H1
จารบีหล่อลื่นเพื่อป้องกันการจับตาย Anti seize compound
จารบีหล่อลื่นเพื่อป้องกันการจับตาย Anti seize compound
จารบีอเนกประสงค์ Aluminum complex grease
จารบีอเนกประสงค์ Aluminum complex grease
จารบีอเนกประสงค์ Lithium complex grease
จารบีอเนกประสงค์ Lithium complex grease