ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแยกตามอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ถึงตอนนี้เราก็รู้แล้วว่า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมีมากมาย ทั้งเสิ้อผ้า พลาสติก สี ยา ฯลฯ ซึ่งหากแยกตามอุตสาหกรรมต่อเนื่องแล้ว จะทำให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่า สิ่งของเครื่องใช้เกือบทุกชนิดล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแยกตามอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแยกตามอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

พลาสติก

หน้าปัด
หน้าปัด

รถยนต์ แผงไฟหน้าและหลังกันชน หน้าปัด เครื่องประดับภายใน ฯลฯ

ถังน้ำ
ถังน้ำ

รถไฟ เรือยนต์ ตัวเรือ ถังน้ำ ถังน้ำมัน สายไฟและฉนวน ฯลฯ

ยางรถยนต์
ยางรถยนต์

 

อุปกรณ์สื่อสาร สายเคเบิ้ลใต้ทะเล โทรศัพท์ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง ท่อน้ำ แผ่นบุฝาผนัง หลังคาลูกคลื่น ฉนวนกันความร้อน ฯลฯ

เกษตรและประมง โรงเรือนเกษตรพลาสติก (Green House) ถุงบรรจุผลิตผล ลังใส่ปลา อุปกรณ์ตกปลา ฯลฯ

การแพทย์ หูฟัง เครื่องวัดความดันคอนแทคเลนส์ อวัยวะเทียม ขวดนมเด็ก ฯลฯ

บรรจุภัณฑ์ ขวด ลัง ถุงชอปปิ้ง ตะกร้า แก้วน้ำ กล่อง ฯลฯ

 

เส้นใย

เสื้อผ้า
เสื้อผ้า

 

เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า เครื่องนอน ถุงเท้า หมวกไหมพรม ฯลฯ

เครื่องเรือน ม่านพลาสติก พรมยาง ผ้าพลาสติกปูโต๊ะ ฯลฯ

วัสดุใช้งานต่างๆ เชือก ผ้าใบ เส้นใย แหอวน เอ็นตกปลา ฯลฯ

ยาง

รถยนต์ ยางรถยนต์ อุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ

อุปกรณ์ต่างๆ สายรัด ปะเก็น ท่อยาง ฯลฯ

ของใช้อื่นๆ ถุงมือยาง อุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล พื้นร้องเท้า ฯลฯ

สี

สีเคลือบผิวรถยนต์ รถไฟ เรือยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง เช่น สีทาอาคารต่างๆ ฯลฯ

สารซักฟอกและสารเคลือบผิว

น้ำยาล้าง ผงซักฟอก น้ำยาล้างภาชนะ แชมพู ฯลฯ

อุตสาหกรรมต่างๆ เส้นใย เครื่องสำอาง กระดาษ น้ำยาขัดผิวโลหะ ฯลฯ

อื่นๆ

เช่น ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ กาว ตัวทำละลาย

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

รู้หรือไม่? ผลิตภัณฑ์เหล่านี้คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ถือกำเนิดจากธรรมชาติ แต่ถูกแปรสภาพเป็นวัสดุสังเคราะห์ เพื่อให้กลับมา ทำหน้าที่แทนวัสดุธรรมชาติอีกที

เกษตรกรรมเพื่อชีวิต ปิโตรเคมีเพื่อทุกคน

ในแต่ละวัน เราบริโภคทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาล ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งได้เข้ามาแทนที่วัสดุธรรมชาติ จึ่งช่วยลดการสิ้นเปลืองและช่วยรักษาความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นได้อย่างดี

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมีความสำคัญต่อชีวิตของคนทุกกลุ่ม ไม่เว้นแม้แต่ภาคเกษตรกรรม ที่นำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในรูปแบบต่างๆ มาใช้มากมาย เช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ตาข่าย แพอวน เข่งพลาสติก ท่อน้ำ สายยาง แผ่นพาสติกทำโรงเรือนเกษตร ฯลฯ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร

ให้สูงขึ้น

นวัตกรรมในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่สร้างประโยชน์ นานัปการต่อภาคเกษตรกรรม เช่น

แผ่นพลาสติก – ใช้คลุมหลังคาโรงเรือน คลุมดินเพื่อประหยัดน้ำ และให้ผลผลิตออกก่อนฤดู

ท่อพลาสติกพีอี – ใช้ในการส่งน้ำ และการชลประทาน

ตาข่าย – ใช้กันลม พรางแสงแดด ลดความร้อน ป้องกันการทำลายจากศัตรูพืช เช่น หนู นก

ลังพลาสติก เข่งพลาสติก – ใช้เก็บผลผลิตและขนส่ง

ถุงตาข่าย กล่องบรรจุ – เพื่อบรรจุสินค้าสำหรับขาย ป้องกันการกระแทกและความเสียหายจากการขนส่ง และยังสะดวกต่อการจำหน่ายอีกด้วย

พลาสติกฟิล์มโพลีเอทิลีน– ใช้ห่อสินค้าเกษตรเพื่อให้คงความสดและยืดอายุผลผลิต เพราะแผ่นฟิล์มดังกล่าว สามารถให้ก๊าซบางชนิดซึมผ่านได้ ทำให้ปริมาณความชื้นและก๊าซมีสัดส่วนเหมาะสม พืชผักจึงหายใจได้ และคงความสดไว้ยาวนานขึ้น

กระถาง ถาดเพาะกล้า
กระถาง ถาดเพาะกล้า

กระถาง ถาดเพาะกล้า – ใช้ในการเตรียมต้นกล้า สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง

ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ – ใช้บำรุง ให้แร่ธาตุเสริมที่จำเป็นแก่ผักและผลไม้

จะเห็นได้ว่า พลาสติกและวัสดุสังเคราะห์มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการผลิตของภาคเกษตรกรรม ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน ใส่ปุ๋ย ไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวพืชผล บรรจุหีบห่อและขนส่ง การนำผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมาใช้ประโยชน์ นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานให้เกษตรแล้ว ยังช่วยเพิ่มผลผลิตทางเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย