ทำได้ไงเนี่ย จากก๊าซ…จากน้ำมัน…กลายเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

นับเป็นอัจฉริยภาพของมนุษย์ที่สามารถค้นคิดวิธีการแยกเอาส่วนประกอบของก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี แทนที่จะนำไปเผาเป็นเชื้อเพลิงแต่เพียงอย่างเดียว เมื่อเรานำส่วนประกอบของก๊าซธรรมชาติและน้ำมันไปผ่านขั้นตอนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกและวัสดุสังเคราะห์ ซึ่งสามารถนำไปแปรรูปเป็นสิ่งของต่างๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นๆ และให้ประโยชน์มหาศาลต่อเราทุกคน

ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี
ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี