น้ำมันรถยนต์

ทุกวันนี้รถยนต์ถือว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ซึ่งไม่ได้มีความสำคัญยิ่งหย่อนไปกว่า อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรคเลย ทั้งนี้เพราะวิถีชีวิตในปัจจุบันนั้น ต้องการพึ่งพาอาศัยรถยนต์ ทั้งในเรื่องของการเดินทาง การขนส่ง และการจะขับเคลื่อนรถยนต์ได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีพลังงาน หรือก็คือน้ำมันในการขับเคลื่อน ซึ่งน้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์แต่ละประเภทนั้น ก็แตกต่างกันออกไปเช่นกัน โดยแบ่งได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ ดังนี้

น้ำมันรถยนต์
น้ำมันรถยนต์

  1.  น้ำมันเบนซิน เป็นน้ำมันที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันโดยตรง ซึ่งน้ำมันประเภทนี้มักจะเพิ่มสารต่างๆ ที่เหมาะสมกับการทำงานภายในเครื่องยนต์เข้าไปด้วย เช่น สารอ็อกเทน  น้ำยากันสนิม น้ำยาป้องกันการกัดกร่อนถังน้ำมัน เป็นต้น นอกจากนี้เบนซินยังสามารถแยกย่อยออกเป็นหลายชนิด เช่น

–        น้ำมันเบนซินแบบธรรมดา คือน้ำมันที่มีสารออกเทนไม่ต่ำกว่า 83 และมีปริมาณสารตะกั่วไม่เกินกว่า 0.15 กรัมต่อลิตร เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่มีอัตราส่วนของการอัดต่ำกว่า 8 ต่อ 1 เช่นเครื่องยนต์ขนาดเล็ก เครื่องตัดหญ้า หรือรถรุ่นเก่าๆ เป็นต้น

–        น้ำมันเบนซินพิเศษ คือน้ำมันเบนซินที่มีสารออกเทนไม่ต่ำกว่า 95 และมีปริมาณสารตะกั่วไม่เกิน 0.15 กรัมต่อลิตร เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่มีอัตราส่วนการอัดเกิน 8 ต่อ 1 เช่น รถบรรทุกขนาดเล็ก รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ รวมไปถึงเครื่องยนต์ประเภทอื่นๆ ที่มีระบุไว้ในคู่มือของเครื่องยนต์นั้นๆ ด้วย

–        น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว กล่าวคือมีสารออกเทนไม่ต่ำกว่า 95 แต่มีส่วนผสมของสารตะกั่ว ไม่เกิด 0.013 กรัมต่อลิตร น้ำมันชนิดนี้เป็นการเปลี่ยนค่าทางโมเลกุลของสารออกเทน โดยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารตะกั่ว นั่นเอง

  2.  น้ำมันดีเซลล์ เป็นน้ำมันที่ได้จากการกลั่นน้ำมันเช่นกัน แต่มีช่วงจุดเดือดที่สูงกว่าเบนซิน ซึ่งเครื่องยนต์ดีเซลกับเครื่องยนต์เบนซินนั้นต่างกันตรงที่ เบนซินนั้นใช้การจุดระเบิดที่หัวเทียน แต่ดีเซลนั้นใช้ความร้อนที่เกิดจากการอัดอากาศภายในกระบอกสูบ น้ำมันดีเซลในประเทศไทยนั้นมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ น้ำมันที่เหมาะกับเครื่องรอบเร็วหรือที่รู้จักกันในนาม น้ำมันโซล่า เครื่องยนต์ที่ใช้กับน้ำมันชนิดนี้ก็ได้แก่ เครื่องปั่นไฟ เครื่องต้มน้ำในโรงแรม เรือเร็ว เป็นต้น ส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือ น้ำมันสำหรับเครื่องรอบช้า ซึ่งเหมาะกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เช่น เรือเดินสมุทร โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยส่วนมากน้ำมันประเภทนี้มักจะมีสีเข้มกว่าน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องรอบเร็ว ทำให้สังเกตได้ง่าย

สำหรับเทคโนโลยีเชื้อเพลิงในสมัยนี้ มักจะมีวิธีการเผาไหม้ที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องยนต์ในสมัยก่อนมาก แต่ผู้ใช้ก็ควรดูด้วยว่าเครื่องยนต์ของตนนั้นเหมาะกับน้ำมันแบบไหนมากที่สุด เพื่อที่ว่าจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นหากเติมน้ำมันผิดประเภทนั่นเอง