น้ำแข็งแห้ง

น้ำแข็งแห้ง เป็นผลผลิตที่ได้จากการนำเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทำให้เย็นลงภายใต้แรงอัดที่สูงมาก จากนั้นนำไปลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วด้ายการพ่นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวที่ว่านี้ไปในความดันของบรรยากาศ จนกลายเป็นเกล็ดสีขาวๆ ที่เรียกกันว่าน้ำแข็งแห้ง จากนั้นจึงนำไปอัดเป็นรูปต่างๆ ตามแต่ต้องการนั่นเอง

การใช้งาน น้ำแข็งแห้งนั้นมักจะนิยมนำไปใช้งานในรูปแบบของอุตสาหกรรมประเภทการผลิตนม ไอศกรีม เบเกอรี่ ไส้กรอก เนื้อสัตว์ การถนอมอาหารประเภทต่างๆ เนื่องจากเป็นน้ำแข็งที่ให้ความเย็นได้มากกว่าน้ำแข็งธรรมดาถึง 2-3 เท่า โดยน้ำแข็งแห้งนั้นจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ -79 องศาเซลเซียส ในขณะที่น้ำแข็งธรรมดาทั่วไปนั้น มีอุณหภูมิอยู่ที่ 0 องศาเซลเซียสเท่านั้นเอง นอกจากอุตสาหกรรมประเภทอาหารแล้ว น้ำแข็งแห้งยังถูกใช่ในการทำความสะอาด หรือการหล่อเย็นเครื่องจักรบางประเภท เพราะความในตัวของมันนั่นเอง

ประโยชน์ของน้ำแข็งแห้ง
สามารถใช้งานได้ในอุตสาหกรรมประเภทที่เกี่ยวข้องกับการทำไอศกรีม การทำนม เบเกอรี

ใช้ในการถนอมอาหารประเภทต่างๆ เพื่อคงความสดของอาหารนั้นเอาไว้ เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด หรืออาหารต่างๆ ที่แปรรูปจากทั้งเนื้อสัตว์และผักสด รวมไปถึงวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ในการประกอบอาหารได้อีกด้วย

ใช้ในการเก็บรักษาอาหาร(ที่ทำเสร็จแล้ว) ที่สำหรับการเสิร์ฟบนเครื่องบิน เนื่องจากสามารถเก็บรักษาอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วไม่ให้เสียหายได้ง่าย

สามารถช่วยในการทำความสะอาดเครื่องจักรบางประเภท เช่น เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ เป็นต้น

สามารถช่วยในการบดวัตถุบางชนิดที่แตกยากได้

เป็นตัวสร้างหมอกควัน ในการแสดงทางด้านความบันเทิงบนเวที เช่น คอนเสิร์ต ละครเวที หมอกควันจากน้ำแข็งแห้งจะช่วยเพิ่มอรรถรสให้กับโชว์ได้เป็นอย่างดี

โทษของน้ำแข็งแห้ง
เนื่องจากมีค่าความเย็นที่เกินกว่าน้ำแข็งทั่วไป ทำให้น้ำแข็งแห้งนั้นมีฤทธิ์กัดกร่อนผิวหนัง หากจับต้องโดยไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดอาการ น้ำแข็งกัด หรือ Frost bite ได้ง่าย อาการชนิดนี้หากเกิดขึ้นแล้ว จะทำให้ผิวหนังนั้นได้รับความเสียหาย เป็นแผล และอักเสบได้ง่าย

หากได้รับการเก็บรักษาไว้ในภาชนะ หรือสถานที่ที่ปิดสนิท ไม่มีทางระบายอากาศ สิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือการระเบิดของน้ำแข็งแห้ง เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำแข็งแห้ง จะระเหิดตัวออกมาสะสมกันไว้มากๆ หากไม่มีที่ระบาย แรงอัดก็จะเพิ่มจนสามารถกลายเป็นระเบิดได้ง่ายๆ

เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร หารับประทานเข้าไป เนื่องจากความเย็นจัดของก้อนน้ำแข็งแห้ง

จะเห็นได้ว่า แม้น้ำแข็งแห้งนั้นเป็นสารที่สามารถช่วยเพิ่มความเย็นกับอุตสาหกรรม หรือการเก็บรักษา ถนอมอาหารได้แล้ว ยังมีส่วนที่เป็นโทษกับร่างกายของมนุษย์อีกด้วย ทั้งนี้ก็เพราะว่าน้ำแข็งแห้งนั้นเป็นสารที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาจากกระบวนการทางเคมีนั่นเอง ดังนั้นการใช้งานจึงควรเต็มไปด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมาก