ประเภทของน้ำยาเคมีกำจัดปลวก

สารเคมีอีกประเภทหนึ่งเลย ที่พบเห็นได้บ่อยในบ้านเรานั้น คือน้ำยาประเภทกำจัดแมลงต่างๆ เช่น ปลวก มด แมลงสาบ ซึ่งการกำจัดแมลงนี้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาตัวบ้าน โดยเฉพาะบ้านทางฝังเอเชียของเรา ที่มีไม้เป็นส่วนประกอบสำคัญ เป็นต้นว่าการขึ้นโครง วงกบประตูหน้าต่างเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นไม้แทบทั้งสิ้น ดังนั้นจึงเสี่ยงต่อแมลงจำพวกปลวก หรือมอด ที่กินไม้เป็นอาหาร จึงได้มีผู้คิดค้นน้ำยาหรือสารเคมี ที่จะใช้ในกระบวนการกำจัดแมลงขึ้นมา ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังต่อไปนี้

1.    สารเคมีประเภทที่สกัดจากกระบวนการทางเคมี ซึ่งสารกำจัดแมลงชนิดนี้จะมีอนุภาคที่แขวนลอย คือจะสามารถออกฤทธิ์ได้นานเป็นปี โดยที่ไม่ต้องฉีดซ้ำเลย การออกฤทธิ์กับตัวปลวกนั้นก็หลายประเภทเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น

–    การสัมผัสที่ตัวปลวกแล้วเกิดการไหม้ หรือทำลายเซลล์ด้านนอก ซึ่งจะทำให้ปลวกตายภายในไม่กี่นาที ยาประเภทนี้นิยมใช้กันมาก เพราะมีราคาถูก แต่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนักในการกำจัดปลวกแบบถึงรากถึงโคน ดังนั้น จึงไม่ค่อยนิยมใช้ในการกำจัดปลวกแบบเป็นธุรกิจ หรืองค์กร แต่มักจะใช้กันในครัวเรือนมากกว่า

–    การทำลายเซลล์ภายในของตัวปลวก เป็นน้ำยาอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการคิดค้นพัฒนามาจากประเภทแรก ซึ่งน้ำยาประเภทนี้ จะถูกออกแบบมาให้เข้าไปทำลายเซลล์ต่างๆ ที่อยู่ภายในตัวปลวก ซึ่งการออกฤทธิ์นั้นจะไม่ออกฤทธิ์โดยทันที แต่จะเป็นการค่อยๆ ออกฤทธิ์มากกว่า และน้ำยาประเภทนี้มักจะซึมง่าย และสามารถติต่อไปยังปลวกตัวอื่นๆ ได้ง่ายเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงเป็นน้ำยาที่นิยมใช้ในธุรกิจกำจัดแมลง เพราะสามารถทำลายปลวกได้คราวละมากๆ นั่นเองที่จะใช้ในกระบวนการกำจัดแมลงขึ้นมา ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังต่อไปนี้

2.     สารเคมีประเภทที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ เช่นน้ำหมักต่างๆ หรือพืชบางชนิดที่มีฤทธิ์ในการกำจัดปลวกโดยตรง ซึ่งน้ำยาประเภทนี้ที่จริงแล้วค่อนข้างแรงกว่าน้ำยาเคมีด้วยซ้ำ แต่มีข้อเสียคือระยะเวลาออกฤทธิ์นั้นไม่ยาวนานเท่าแบบเคมี ดังนั้นจึงไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าแบบเคมี แต่ก็เหมาะกับบ้านที่ไม่ต้องการให้มีสารเคมีตกค้างอยู่ภายในบริเวณบ้าน นำยาประเภทนี้ออกฤทธิ์โดยตรงกับเซลล์ด้านนอกของตัวปลวก ทำให้เกิดการไหม้ สังเกตได้จากซากปลวกจะมีรอยเหลืองๆ ไหม้ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากใช้ไปแล้วระยะหนึ่งนั่นเอง

วงจรชีวิตของปลวก
วงจรชีวิตของปลวก

นอกจากน้ำยาแล้ว สารเคมีอีกประเภทหนึ่งที่นิยมใช้ในการกำจัดแมลงก็คือ ผงโรย สำหรับใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้แบบน้ำยาได้ เช่น ปลวกขึ้นเนื้อไม้บริเวณชั้นสองของบ้าน เป็นต้น ผงโรยชนิดนี้จะเป็นแบบออกฤทธิ์ช้า แต่สามารถติดต่อกันระหว่างการสัมผัสของปลวกได้ ดังนั้นจึงได้รับความนิยมค่อนข้างสูง ไม่แพ้พวกน้ำยาเลยทีเดียว