ประเภทของแก๊สที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

แก๊สนั้นเป็นสารที่เบากว่าอากาศ เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันระหว่างสารไฮโดรเจนกับคาร์บอน ที่ทับถมกันมานานในชั้นผิวโลก ดังนั้นเมื่อมันมีส่วนผสมของไฮโดรเจน จึงมีลักษณะที่เบากว่าอากาศที่เป็นออกซิเจน คุณสมบัติสำคัญอีกอย่างหนึ่งของแก๊สนั้นก็คือ การที่ตัวของมันเองติดไฟได้ง่าย จึงนิยมนำมาใช้เป็นเชื้อเพลงชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงหุงต้ม เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งเราสามารถแยกประเภทของแก๊สที่พบเห็นได้บ่อย ออกเป็นกลุ่มดังต่อไปนี้

แก็สหุงต้ม
แก๊สหุงต้ม

1.    แก๊สหุงต้ม หรือแก๊สปิโตรเลียมเหลว (ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อ LPG) เกิดจากซากดึกดำบรรพ์ที่ทับถมกันมานนับล้านๆ ปี ซึ่งแก๊ส LPG นี้ก็ได้มาจากกระบวนการกลั่นน้ำมัน คุณสมบัติพิเศษของมันก็คือ การที่มีสารโพรเพน และบิวเทนอยู่ในตัว ซึ่งสารสองประเภทนี้เป็นสารที่ติดไฟง่าย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และหนักกว่าอากาศ (เมื่อยังมีสถานะเป็นของเหลว) แก๊สประเภทนี้มักจะให้ความร้อนที่คงที่ ดังนั้นจึงมักนำมาใช้ในครัวเรือน เพื่อการหุงหาอาหาร รวมไปถึงกระบวนการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม และต่อมาได้มีการนำมาใช้ในรถยนต์อีกด้วย

2.    แก๊ส NGV หรือแก๊สธรรมชาติอัด ซึ่งเป็นแก๊สอีกประเภทที่เกิดขึ้นได้จากการทับถมของซากพืชซากสัตว์มาแต่ครั้งดึกดำบรรพ์ คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่นของ NGV คือเป็นแก๊สที่สะอาด มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์แบบมากกว่าแก๊สหรือเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ และยังมีส่วนของไอเสียที่ปล่อยออกมาภายหลังจากการเผาไหม้ น้อยกว่าเชื้อเพลงประเภทอื่นๆ จึงไม่ก่อให้เกิดควันดำหรือสารพิษ และแก๊สประเภทนี้เมื่อเกิดการรั่วไหลจะไม่ซึมลงพื้นเหมือนเชื้อเพลงประเภทอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการลุกไหม้และระเบิดนั่นเอง

3.    แก๊ส CNG เป็นอีกชนิดหนึ่งของพลังงานทดแทนน้ำมัน ที่มีการนำมาประยุกต์ใช้แทนน้ำมันรถยนต์มากที่สุด ด้วยจุดเด่นที่มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์แบบไม่แพ้ NGV และเหมาะกับเครื่องยนต์ที่มีการสันดาปภายในที่มีอัตราส่วนกำลังอัดสูง เนื่องจากแก๊สชนิดนี้มีค่า ออกเทนที่สูงมากกว่าแก๊สชนิดอื่นนั่นเอง นอกจากนั้น CNG ยังเป็นก๊าซที่มีมลพิษต่ำมากอีกด้วย แต่ข้อเสียก็คือ คัวก๊าซ CNG นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่เก็บส่วนของเชื้อเพลงจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอกับการเดินทางระยะไกล และสถานีเติมแก๊สประเภทนี้ยังมีน้อย ในบ้านเรา

จะเห็นได้ว่า แก๊สที่พบเห็นได้บ่อยในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ทั้งนี้ก็เพราะว่า ทางเลือกเพชื้อเพลงแบบน้ำมันเริ่มเข้าสู่ขั้นวิกฤติ และมีราคาแพงมากเกินขึ้นเรื่อยๆ ต่างจากแก๊สที่เริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะกับการเผาไหม้ในรถยนต์มากขึ้น แถมยังมีราคาที่ถูกกว่า แต่ให้คุณภาพที่ใกล้เคียงกับน้ำมันนั่นเอง