ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ 2

คราวก่อนเราพูดถึงระบบบึงประดิษฐ์ แบบ Free Water Surface Wetland (FWS) ซึ่งเป็นระบบที่อาศัยระบบนิเวศน์จำลองที่สร้างขึ้นเพื่อตกตะกอนน้ำ และเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำด้วยวิธีการทางธรรมชาติกันไปแล้ว คราวนี้เราจะมาพูดถึงระบบบึงประดิษฐ์อีกแบบหนึ่ง ที่ถือกันว่าได้ผลดีกว่า Free Water Surface Wetland (FWS) เนื่องจากสามารถแยกน้ำเสียไม่ให้ถูกรบกวนจากแมลงหรือสัตว์ที่จะเป็นพาหะนำโรคต่างๆ มาสู่คนได้ ระบบที่ว่านี้ก็คือ Vegetated Submerged Bed System (VSB) ครับ

ซึ่งเจ้า Vegetated Submerged Bed System (VSB)นี้มีข้อแตกต่างจาก FWS ตรงที่ใต้บ่อนั้นเป็นพื้นที่มีกรวด หิน หรือ ทราย เพื่อช่วยในการตกตะกอนของน้ำเสียได้เป็นอย่างดี ต่างจาก FWS ที่เป็นพื้นดินธรรมดา ปูด้วยแผ่นพลาสติก เท่านั้น สำหรับส่วนประกอบที่สำคัญของ VSB นั้น มีดังต่อไปนี้

1. ส่วนของบ่อ ลึกประมาณ 60 เซนติเมตร สำหรับการเก็บน้ำเสียที่จะนำมาเข้าสู่กระบวนการบำบัด โดยทั่วไปแล้วจะรองก้นบ่อด้วยกรวด หิน ทราย ซึ่งมีคุณสมบัติในการกรองเอาตะกอนต่างๆ ที่มากับน้ำเสียได้ รวมถึงการดูดซับเอาสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้ดีอีกด้วย และก่อนการรองก้นบ่อนั้น ควรปูด้วยผ้าพลาสติกเสียก่อน เพื่อป้องกันการซึมของน้ำเสียลงสู่ดิน

2. ส่วนของพืชต่างๆ ที่ปลูกในระบบ เป็นพืชประเภทเดียวกับที่ใช้ในระบบ FWS ซึ่งพืชนั้นจะช่วยให้เกิดการถ่ายทเออกซิเจนกับน้ำเสียที่อยู่ด้านล่าง รวมทั้งเป็นการหมุนเวียนเอาก๊าซมีเทนที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลาย แอนแอโรบิค ออกจากบ่อ และพืชเหล่านี้ยังช่วยกำจัดไนโตรเจน ฟอสฟอรัส เพื่อนำมาใช้ในการเจริญเติบโตได้อีกด้วย

3. ส่วนของ Media หรือส่วนของวัสดุที่ใช้ปิดคลุมบ่อ มีเดียนี้เป็นตัวกลางที่ช่วยให้รากของพืชนั้นยึดเกาะอยู่ได้ , ช่วยให้น้ำเสียที่ผ่านเข้าสู่กระบวนการนั้นเกิดการกระจาย , รวบรวมน้ำทิ้งก่อนระบายออก นอกจากนั้นยังช่วยให้จุลินทรีย์สามารถยึดเกาะได้ และยังเป็นตัวกรองสารแขวนลอยประเภทต่างๆ ที่มากับน้ำเสียอีกต่างหาก

ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียนั้นก็ง่ายๆ เมื่อทำการปล่อยเอาน้ำเสียเข้ามาสู่ในบ่อ น้ำเสียจะเริ่มตกตะกอนจากการคัดแยกของกรวดและทรายต่างๆ ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการทำให้น้ำสะอาด เพิ่มออกซิเจนโดยพืชแล้ว จึงจะสามารถปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วเข้าสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆ ได้ ในปัจจุบันพบว่าแบบบึงประดิษฐ์ VSB นี้เป็นแนวคิดที่กำลังได้รับความนิยมในขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย ประเภทที่ผ่านการบำบัดจากบ่อปรับเสถียรมาแล้ว เนื่องจากสามารถบำบัดน้ำเสียได้กว่า 95 % (ในน้ำที่มีการถ่ายเท)นอกจากนั้นยังเป็นระบบที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก และไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงอีกด้วยครับ