รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึงการท่องเที่ยว ที่เน้นเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้น้อยที่สุด ซึ่งเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถมีชีวิตชีวา ซึ่งแตกต่างจากการท่องเที่ยวแบบเก่า ที่เน้นความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก จนลืมนึกถึงสภาพแวดล้อม สำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นจะมีอะไรบ้าง เราไปดูกันได้เลยครับ

1. การเดินทางศึกษาธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่จะช่วยปลูกฝังนักท่องเที่ยวให้ซึมซาบและตระหนักได้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี โดยในระหว่างการเที่ยวชมนั้นวิทยากร หรือไกด์นำทางก็จะอธิบายถึงความสำคัญของระบบนิเวศน์ หรือสิ่งแวดล้อมให้ฟังไปด้วย เส้นทางการศึกษาธรรมชาตินั้น ที่นิยมกันมากก็ได้แก่ ภูเขา ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ป่าชายเลน เป็นต้นครับ

2. การนั่งเรือชมพูมิประเทศ ส่วนใหญ่กิจกรรมนี้จะเป็นการเน้นที่แม่น้ำลำคลองต่างๆ ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีพวกไกด์ หรือวิทยากร คอยดูแลนักท่องเที่ยว ด้วยการบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับความสำคัญของสิ่งแวดล้อมไปด้วยก็ได้

3. การขี่จักรยานชม ภูมิประเทศ จักรยานถือได้ว่าเป็นยานพาหนะที่มีความคล่องตัวสูง และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากใช้พลังงานสะอาดที่ผลิตจากมนุษย์ นอกจากนั้นในระหว่างการขี่จักรยานท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

4. การล่องแก่ง เป็นการศึกษาระบบนิเวศน์ รวมถึงสิ่งแวดล้อมได้ดีอีกช่องทางหนึ่ง ผ่านทางกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน น่าตื่นเต้นอย่างการล่องแก่ง โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสกับน้ำสะอาด และธรรมชาติสองฟากฝั่งของแก่ง ได้อย่างชัดเจน และโดยตรงเลยทีเดียว

5. การขี่ช้าง เที่ยวชมพูมิประเทศ หรือตามเส้นทางการศึกษาธรรมชาติ ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นไม่ควรพลาด เนื่องจาก เป็นอีกทางหนึ่งที่จะสามารถสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างโดยตรงเช่นเดียวกัน

6. การส่องสัตว์ หรือดูนก ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติชั้นเยี่ยม การส่องสัตว์นั้นจะสามารถเรียนรู้การดำรงชีวิต การหาอาหารของสัตว์ได้อย่างดี ส่วนการดูนกนั้นจะเน้นไปที่ความรู้เกี่ยวกับสานพันธุ์ต่างๆ ของนก ซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิด

7. การดำน้ำ เพื่อดูสิ่งแวดล้อมใต้ทะเล ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมกันมาก เมื่อไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล

8. การกางเต็นท์นอนพักแรม ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่สามารถช่วยปลูกฝังเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังเป็นกิจกรรม ที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวนั้นสัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีกิจกรรมที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกมาก ซึ่งหลักใหญ่ใจความของมันคือการท่องเที่ยวโดยที่ไม่สร้างภาระต่างๆ ให้กับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นไปที่เกิดขึ้นในธรรมชาติรูปแบบต่างๆ ด้วยนั่นเองครับ