วิธีเลือกใช้จาระบี

จาระบีอุตสาหกรรม
จาระบีอุตสาหกรรม

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเลือกใช้งานจาระบีนั้นมีอยู่ 5 ประการด้วยกันดังนี้

1.สภาวะน้ำหนัก ความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานในจาระบีนั้นส่งผลต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของจาระบี ดังนั้นการใช้งานภายใต้สภาวะที่มีน้ำหนักมากจำเป็นจะต้องเลือกจาระบีที่ประกอบด้วย น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่มีความหนืดสูง แต่บางกรณีที่ทำงานภายใต้สภาวะที่มีน้ำหนักสูงมากก็จำเป็นต้องใช้จาระบีที่มีสารเพิ่มคุณภาพชนิดทที่สามารถป้องกันการสึกหรอหรือรับแรงกดสูงได้

2.อุณหภูมิการทำงาน
จาระบีแต่ละประเภทนั้นประกอบไปด้วยส่วนผสมที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลให้ทนอุณหภูมิได้ไม่เท่ากัน ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกใช้คุณสมบัติในการทนความร้อนของจาระบีให้เหมาะสมกับการทำงานของเครื่องจักร เนื่องจากหากเลือกใช้จาระบีไม่ถูกประเภทจะทำให้จาระบีเกิดการเยิ้มเหลวและทะลักออกมาจากจุดที่ทำการหล่อลื่น

3.วิธีการอัด
สำหรับระบบอัตโนมัติแบบศูนย์กลางจ่าย (Centralised Lubrication) ซึ่งจะใช้ปั๊มอัดส่ง
จาระบีผ่านท่อไปยังจุดหล่อลื่นต่างๆ วิธีการอัดแบบนี้ควรใช้จาระบีที่ค่อนข้างอ่อนและมีความแข็งไม่เกิน NLGI เบอร์ 2 ส่วนวิธีการอัดจาระบีด้วยกระบอกอัดหรือปืนอัดก็ไม่ควรใช้จาระบีที่แข็งเกิน NLGI เบอร์ 3 แต่ถ้าหากเป็นการใช้มือป้าย ความอ่อนแข็งของจาระบีก็ไม่มีความสำคัญนัก

4.ความเร็วรอบ ความเร็วรอบของแบริ่งนั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานหรือความแข็งอ่อนของเนื้อจาระบี แบริ่งที่มีความเร็วรอบสูงจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้จาระบีที่มีความหนืดต่ำ ในขณะที่แบริ่งที่มีความเร็วรอบต่ำจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้จาระบีที่มีความหนืดสูงขึ้น โดยทั่วไปนั้นจาระบีเอนกประสงค์สำหรับยานยนต์และจาระบีอุตสาหกรรม จะมีความแข็งอ่อนที่อยู่ในระดับเบอร์ 2 และ 3

5.การทนน้ำ จาระบีแต่ละประเภทจะมีสารอุ้มน้ำมันที่แตกต่างกันไปทำให้ความสามารถด้านการทนต่อน้ำแตกต่างกันไปด้วย การใช้งานในที่มีความชื้นสูงหรือต้องสัมผัสกับน้ำจำเป็นต้องเลือกใช้งานจาระบีที่มีคุณสมบัติทนน้ำได้ดี หากเลือกใช้งานจาระบีผิดประเภทจาระบีจะดูดความชื้นหรือน้ำ ทำให้เยิ้มหลุดออกจากจุดหล่อลื่นได้