สารเคมีที่พบเห็นได้ทั่วไปและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

อย่างที่เคยกล่าวเอาไว้ว่า วิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนั้น เต็มไปด้วยการเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่นการผลิตทางการเกษตร ก็ต้องใช้สารเคมีจำพวกปุ๋ย หรือน้ำยาฆ่าแมลงศัตรูพืช และเมื่อเปลี่ยนผ่านจากยุคเกษตรกรรมมาเป็นยุคอุตสาหกรรมแล้วก็ตาม มนุษย์ก็ยังเกี่ยวข้องกับสารเคมีพวกนี้เอยู่เสมอ เป็นต้นว่า สารเคมีที่ใช้ในระหว่างการผลิตสินค้า นอกจากนั้นแล้ว ภายในครัวเรือนก็ยังมีการใช้สารเคมีต่างๆ อีกมากมาย สำหรับประเภทสารเคมีที่พบเห็นได้บ่อยในชีวิตประจำวันนั้น แบ่งได้ดังต่อไปนี้

1.    สารเคมีประเภทที่ใช้ในการเกษตร แน่นอนว่าเป็นอย่างแรกที่ต้องพูดถึง เพราะตั้งแต่มนุษย์เรารู้จักการทำการเกษตรเมื่อหลายหมื่นปีก่อนเป็นต้นมา ก็ต้องต่อสู้กับปัญหาผลผลิตถูกทำลายโดยศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็น แมลง สัตว์ หรือว่าวัชพืช ดังนั้นเมื่อวิทยาการทางวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นและได้มีการคิดค้นน้ำยาสำหรับฆ่าแมลง หรือศัตรูพืชต่างๆ ขึ้นมา มนุษย์ก็มีการใช้งานมันอย่างแพร่หลาย ที่พบเห็นได้บ่อยๆ ก็เช่น น้ำยาฆ่าแมลง น้ำยาฆ่าหอย น้ำยาทำลายวัชพืช เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีสารเคมีประเภทที่เร่งการเจริญเติบโตของผลผลิต จำพวกปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ นั่นเอง

2.    สารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หลังจากปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา การผลิตสินค้านั้นก็เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นสารเคมีจึงมักถูกนำมาใช้มากขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพราะการผลิตสินค้าส่วนใหญ่นั้น หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการใช้สารเคมี เป็นต้นว่า โรงงานผลิตสินค้าพลาสติก ก็ต้องใช้พลาสติกในการผลิต ซึ่งเจ้าพลาสติกนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางเคมีนั่นเอง หรือ โรงงานผลิตกระเป๋าหนัง ก็ใช้สารฟอกหนังในกระบวนการผลิต เป็นต้น

3.    สารเคมีที่ใช้ในครัวเรือน ประเภทนี้เป็นประเภทที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด เนื่องจากว่าครัวเรือนของคนเรานั้นมีอยู่มากมายแทบจะทุกที่ และข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกนำมาอำนวยความสะดวก ก็มักจะมีสารเคมีปะปนอยู่ด้วยเสียส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างที่เห็นภาพได้ง่ายๆ เลยก็คือ สารเคมีประเภททำความสะอาด ผลซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ หรือแม้กระทั่งในส่วนของอาหาร ก็มีเครื่องปรุง หรือส่วนผสมของเคมี/ผ่านกระบวนการทางเคมีมากมาย เช่น น้ำส้มสายชู ผงชูรส ผลิตภัณฑ์ถนอมอาหาร สารกันบูด สารเพิ่มรสชาติของอาหาร เป็นต้น อีกอย่างหนึ่งที่พบเห็นได้ง่ายมากเลยก็คือ เสื้อผ้าของคนเราที่ส่วนใหญ่ผลิตโดยการผ่านสารเคมีในโรงงานมานั่นเอง

จะเห็นได้ว่า วิถีชีวิตของมนุษย์ทุกวันนี้นั้น ค่อนข้างที่จะผูกพันกับสารเคมีกันจนชนิดที่เรียกได้ว่า แยกจากกันไม่ออกกันเลยทีเดียว แต่ก็อย่าลืมว่าสารพวกนี้มีคุณอนันต์ แต่ก็มีโทษมหันต์เช่นกัน ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ วิธีใช้งานอย่างถูกต้อง รวมไปถึงโทษต่างๆ ของมันด้วย ซึ่งความรู้เหล่านี้จะทำให้เราใช้งานสารเคมีต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยนั่นเอง