ตัวอย่างสินค้า สเปรย์เคมีอุตสาหกรรม

ตัวอย่างสินค้า สเปรย์เคมีอุตสาหกรรม

A&T-219 Anti rust spray
A&T-219 Anti rust spray
A&T-211 Penetrating oil spray
A&T-211 Penetrating oil spray
A&T-212 Belt dressing spray
A&T-212 Belt dressing spray
A&T-214(A) Contact cleaner spray
A&T-214(A) Contact cleaner spray
A&T-216 Electric motor cleaner
A&T-216 Electric motor cleaner
A&T-220 Silicone spray
A&T-220 Silicone spray
A&T-221 Non silicone spray
A&T-221 Non silicone spray
A&T-223 Degreaser สเปรย์ทำความสะอาดครบน้ำมัน จารบี และสิ่งสกปรก
A&T-223 Degreaser สเปรย์ทำความสะอาดครบน้ำมัน จารบี และสิ่งสกปรก
A&T-224 Spot check สเปรย์ตรวจสอบรอยรั่ว รอยร้าว
A&T-224 Spot check สเปรย์ตรวจสอบรอยรั่ว รอยร้าว
A&T-225 Open gear wire rope spray  สเปรย์หล่อลื่นเพื่อแรงยึดเกาะสูง
A&T-225 Open gear wire rope spray สเปรย์หล่อลื่นเพื่อแรงยึดเกาะสูงเหมาะสำหรับเฟืองเกียร์เปิด ทนน้ำ ทนอากาศ เหมาะกับทุกสภาวะพื้นผิว
A&T-227 Anti seize compound
A&T-227 Anti seize compound
A&T-231 White lithium grease สเปรย์จารบีขาว สูตรเข้มข้น
A&T-231 White lithium grease สเปรย์จารบีขาว สูตรเข้มข้น สะดวกต่อการใช้งาน เนื้อจารบีขาวมีความหนืดสูงเน้นการหล่อลื่นระหว่างชิ้นงานโลหะ-โลหะ
เมื่อฉีดไปกับชิ้นงานจะเป็นเนื้อครีมสีขาวติดทนนานเหมาะสำหรับงานหนัก ทนต่ำน้ำได้ดีไม่ไหลย้อย พร้อมทั้งคุณสมบัติปกป้องชิ้นงานจากสนิมและการกัดกร่อน
ที่ยาวนาน ใช้ได้ดีกับวัสดุโลหะ เช่น ฟันเฟือง โซ่ รอก แหนบรับ
A&T-302 Anti rust clear wax food grade
A&T-302 Anti rust clear wax food grade
A&T-350 Silicone food grade spray
A&T-350 Silicone food grade spray
Aluminum complex grease
Aluminum complex grease