ออร์กาโนคลอรีน

ออร์กาโนคลอรีน นั้นเป็นสารประกอบที่มีไฮโดรเจน คาร์บอน และคลอรีนเป็นส่วนประกอบหลัก โดยเรียกสารประกอบชนิดนี้อีกอย่างหนึ่งว่า คลอริเนเตตไฮโดรคาร์บอน (Chlorinated Hydrocarbons) เป็นสารพิษที่มักเจือปนมากับสินค้าทางการเกษตร เช่น ผัก เนื้อสัตว์ เนื่องจากเป็นสารพิษที่มาจากยาฆ่าแมลง และมีอัตราการตกค้างในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสูงมาก โดยเฉพาะในหมู วัว และเนื้อสัตว์อื่นๆ ที่มนุษย์นิยมบริโภคนั่นเอง

สารพิษชนิดนี้นั้นแท้จริงแล้วมักจะไม่มีอาการอันตรายเกิดขึ้นเฉียบพลันมากนัก แต่การออกฤทธิ์นั้นจะเป็นไปในลักษณะของการสะสมอยู่ในอวัยวะต่างๆ มากกว่า เนื่องจากว่าสารประเภทนี้มีคุณสมบัติที่สลายตัวได้ยาก สามารถสะสมได้สูงในสิ่งแวดล้อม เมื่อคนเราได้รับสารประเภทนี้เข้าไปสะสมในร่างกายเป็นระยะเวลานาน มักจะมีอาการผิดปกติเช่น การเคลื่อนไหวที่ไม่ประสาทกันของร่างกาย ซึ่งเกิดจากการที่สารออกฤทธิ์นั้นไปควบคุมหรือทำลายประสาทสั่งการ และเส้นประสาทรับความรู้สึก ตามมาด้วยอาการสั่น เนื่องจากว่าสารพิษนั้นได้ทำลายระบบประสาทของผู้ที่ได้รับสารประเภทนี้เข้าไป นอกจากนั้นจะมีอาการตัวเขียวคล้ำคลื่นไส้ อาเจียน น้ำหนักลด เหน็ดเหนื่อยเมื่อล้า รวมไปถึงอาการชัก และในระยะยาวอาจจะเกิดเป็นมะเร็งได้

สำหรับการแก้พิษเบื้องต้นเมื่อได้รับสารนี้เข้าไปนั้น มีดังต่อไปนี้

1. นำผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอัตราการถ่ายเทของอากาศสูง หรือพื้นที่มีอากาศบริสุทธิ์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยนั้นสูดลมหายใจเอาก๊าซออกซิเจนเข้าไปหมุนเวียนในระบบหายใจ ในกรณีที่เป็นการสัมผัสสารพิษโดยตรง หรือเข้าตา ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆ

2. หากเป็นการได้รับสารพิษเข้าโดยตรงโดยการกิน ให้ทำการล้างท้องโดยด่าน โดยใช้สารที่ลดการดูดซึมของสารพิษในลำไส้เล็ก เช่น น้ำมัน Mineral Oil และโซเดียมซัลเฟต ( Sodium Sulfate) แต่ถ้าหากมีอาการหนักมาควรรีบนำตัวส่งแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทันที

3. การป้องกันนั้น ควรมีการสวมเสื้อผ้าและเครื่องป้องกัน ในกรณีที่ใช้สารพิษประเภทนี้ในการกำจัดแมลง หรือศัตรูพืช วัชพืชต่างๆ และเครื่องป้องกันนั้นควรมีมาตรฐาน ที่สามารถป้องกันการไหลซึมของสารพิษได้สูง

4. เกษตรกรที่ใช้งานสารพิษชนิดนี้ ควรอ่านฉลาก วิธีใช้ และปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการศึกษาหาความรู้เช่น สิ่งแวดล้อม การตกค้าง และวิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ผ่านการใช้งานสารเคมีชนิดนี้อย่างละเอียด โดยการเก็บเกี่ยวควรหลีกเลี่ยงระยะเวลาการตกค้างของสารพิษ เนื่องจากเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคนั่นเองครับ

สำหรับสารพิษประเภทนี้ ที่พบเห็นได้บ่อย ก็เช่น ยาฆ่าแมลง ดีดีที (ปัจจุบันเลิกใช้ไปแล้ว) และยาฆ่าแมลงที่มีสูตร หรือส่วนผสมที่มีความคล้ายคลึงกัน , กลุ่มเฮกซาคลอโรไซโคลเฮกเซน กลุ่มทอกซาฟิน, อัลดรีน , ดีนดริล เป็นต้น