เรื่องภัยจากกล่องโฟม

ความเร่งรีบและความสะดวกสบาย ทำให้กล่องโฟมกลายเป็นทางเลือกใหม่ของหลายๆคน กล่องโฟมทำจากพลาสติกชนิดหนึ่งที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก เช่น โพลีเอทิลีน โพลียูรีเทน แต่นิยมใช้มากที่สุดคือ โพลีสไตรีน อาจเป็นเพราะคุณสมบัติที่เบา ยืดหยุ่นตัว เก็บความร้อนความเย็นได้ดี ไม่ดูดน้ำมันและไม่ดูดน้ำ กล่องโฟมจึงกลายเป็นภาชนะบรรจุอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในเวลาอันรวดเร็ว

กล่องโฟม
กล่องโฟม

สารสไตรีน หรือสไตรีนโมโนเมอร์ สามารถแพร่กระจายตัวเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว หากมีการสลายตัวออกมาในอาหาร จะถูกเก็บสะสมในชั้นไขมันของร่างกาย ซึ่งกำจัดออกได้ยากมาก และด้วยกระบวนการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย สารชนิดนี้จะทวีความเป็นพิษสูงกลายเป็นสารก่อมะเร็งอีกชนิดหนึ่งด้วย นอกจากนั้นแล้วสไตรีนยังมีผลโดยตรงต่อระบบประสาทอีกด้วย

ปัจจัยที่ทำให้สารเคมีจากโฟมออกมาก็คือความร้อน ไขมัน และระยะเวลากับการสัมผัสอาหาร ยิ่งเป็นอาหารที่ร้อนมาก มันมาก และใส่ไว้นานมากก็มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้น แม้ว่าโฟมจะผ่านกระบวนการที่ทำให้สามารถทนความร้อนได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะบรรจุอาหารได้ทุกอย่าง เพราะจริงๆแล้วโฟมทนความร้อนได้เพียง 70-85 องศาเซลเซียสเท่านั้น

ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการเลือกซื้ออาหารที่บรรจุด้วยกล่องโฟม

  1. หลีกเลี่ยงการซื้ออาหารที่ปรุงร้อนทันที โดยเฉพาะอาหารทอดที่บรรจุกล่องโฟม
  2. ห้ามนำอาหารที่บรรจุในกล่องโฟมเข้าไปอุ่นในเตาไมโครเวฟ เพราะเมื่อความร้อนเพิ่มสูงขึ้นสารเคมีในโฟมก็จะละลายและปนเปื้อนออกมาในอาหาร
  3. กล่องโฟมที่ผ่านการใช้งานแล้ว ไม่ควรนำมาใช้ซ้ำอีก เพราะโฟมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูดซับเอาฝุ่นและสิ่งสกปรก รวมทั้งเกิดการขูดขีดเป็นรอยได้ง่าย ซึ่งเป็นช่องทางสะสมเชื้อโรค
  4. หากหลีกเลี่ยงการซื้ออาหารบรรจุกล่องโฟมไม่ได้ ให้ใช้แผ่นพลาสติกรองในกล่องเสมอ เพื่อป้องกันเศษสกปรกที่ตกค้างอยู่และป้องกันกับการสัมผัสกับอาหารโดยตรง

การดูแลตนเองเป็นสิ่งที่เราควรจะกระทำมากที่สุด

 

ที่มา นิตยสารชีวจิต ฉบับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544

 

ขอขอบคุณ คุณจารุกมล ดาวกระจาย ส่วนการจัดหาและจำหน่าย ฝ่ายจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ

จัดทำโดย ส่วนนโยบายคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โทร 2467