วิธีเลือกใช้จาระบี

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเลือกใช้งานจาระบีนั้นมีอยู่ 5 ประการด้วยกันดังนี้ 1.สภาวะน้ำหนัก ความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานในจาระบีนั้นส่งผลต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของจาระบี ดังนั้นการใช้งานภายใต้สภาวะที่มีน้ำหนักมากจำเป็นจะต้องเลือกจาระบีที่ประกอบด้วย น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่มีความหนืดสูง แต่บางกรณีที่ทำงานภายใต้สภาวะที่มีน้ำหนักสูงมากก็จำเป็นต้องใช้จาระบีที่มีสารเพิ่มคุณภาพชนิดทที่สามารถป้องกันการสึกหรอหรือรับแรงกดสูงได้ 2.อุณหภูมิการทำงาน จาระบีแต่ละประเภทนั้นประกอบไปด้วยส่วนผสมที...
More